Snel veranderend stakeholdergedrag leidt tot IT delivery gap 

Snel veranderend stakeholdergedrag leidt tot IT delivery gap

Datum: 12 Mei 2021
Geschreven door: Dan Nguyen, Bernadette Kwa

Digitalisering zorgt voor veranderend stakeholdergedrag en daarmee hun wensen en behoeften. Om de concurrentie hierin te kunnen winnen, dienen organisaties snel mee te kunnen veranderen in de digitale ontwikkelingen die vandaag de dag spelen. Het is tegenwoordig niet meer zo dat de grote organisaties winnen van de kleine, maar de snelle van de langzame.  

Er zijn door de jaren heen ontzettend veel verschillende ontwikkelingen gaande binnen IT.  Denk hierbij aan IoT, mobile, Cloud, big data, SaaS, maar ook aan 360 graden klantinzicht of omnichannel-strategie. Al deze verschillende ontwikkelingen en trends, samen met de verhoogde stakeholderverwachtingen van de dienstverlening, zorgen ervoor dat er meer vraag vanuit de business komt. Hierdoor komt meer druk te liggen bij centraal IT. 

Wat je nu vooral ziet is dat organisaties ernaar streven om sneller te werken dan hun IT landschap toestaat. Veel organisaties worden door hun eigen IT landschap tegengehouden om deze hoge werkdruk bij te houden, terwijl het IT landschap de organisatie daar juist van moet voorzien en in moet ondersteunen. Het probleem van een beperkte capaciteit, dan wel budget om te kunnen voldoen aan al die aanvragen vanuit de business, merken wij bij veel van onze klanten. De situatie waarbij de vraag vanuit de business groter is dan de IT capaciteit noemen we ook wel de IT delivery gap.  

Wat drijft de IT delivery gap 

Veel bedrijven hebben maar een beperkt aantal bronnen en capaciteit om nieuwe projecten op te leveren. Sterker nog, 80% van alle IT inspanningen en kosten gaat uit naar het simpelweg draaiende houden van de IT omgeving. Door de nieuwe digitale invloeden stijgt de werkdruk en neemt de vraag van de business toe. Echter blijft de capaciteit van IT beperkt. Hierdoor wordt de kloof alleen maar groter. De impact van de IT delivery gap is dat organisaties vaak niet op tijd projecten kunnen opleveren. Ook is er geen goed inzicht meer in de omgeving door de enorme groei van data en datastromen. 

Wat de IT delivery gap verder versterkt, is het spanningsveld tussen de business en IT. Vanuit de business is er behoefte aan nieuwe business initiatieven waarbij ze gebonden zitten aan budgetten, projecten en deadlines. Daarbij heeft de business ook een nood voor direct toegang tot data en informatie. Vanuit IT spelen er echter weer andere belangen. Hoewel zij inderdaad ook verantwoordelijk zijn voor het voorzien van de business van de juiste middelen, hechten zij juist waarde aan het opzetten van een duurzame governance door middel van standaardisatie. Hierbij zijn ze altijd op zoek naar efficiëntie, waarbij herbruikbare componenten een belangrijke rol spelen. Ook willen ze zorgen voor schone en veilige data om de business op deze manier te voorzien van de juiste assets.  

Groeiende vraag naar IT capaciteiten

Het is dus belangrijk om zowel de business als IT in staat te stellen om met de groeiende werkdruk om te gaan. Als er op de huidige manier wordt doorgegaan dan zullen organisaties ontzettend veel tijd kwijt zijn aan brandjes blussen, handmatig onderzoek en reactief werken doordat ze niet op tijd bij de juiste oplossing kunnen komen door het gebrek aan inzicht.  

De gewenste situatie is dat er met een oplossing inzicht wordt verkregen in de gehele IT omgeving, waardoor een organisatie sneller achter de oorzaak van verstoringen kan komen. Dit om zelfs nieuwe problemen in de toekomst te voorkomen. Hiermee wordt er namelijk tijd bespaard wat gebruikt kan worden voor nieuwe innovaties, de eigen dienstverlening te verbeteren en draagt dit bij aan een efficiëntere werkwijze.  

Splunk heeft de klant hiermee geholpen door het verkrijgen van inzicht in hun groeiende en complexe IT omgeving. Hierbij is er gebruik gemaakt van verschillende dashboards om uitval en verstoringen proactief te monitoren. Wanneer hierbij een probleem wordt gesignaleerd, helpt Splunk ook bij het detecteren van de exacte oorzaak zodat er direct actie kan worden ondernomen. Er hoeft geen handmatig onderzoek meer gedaan te worden wat betekent dat er ook geen sprake meer is van lange doorlooptijden. Dit neemt de hoge werkdruk weg bij zowel IT als de business. IT komt namelijk sneller tot de kern van de oorzaak waardoor het probleem voor de business sneller is opgelost en ze niet vertraagd worden bij bijvoorbeeld het opleveren van projecten.   

Ook kon de klant met behulp van Splunk direct vragen stellen aan al haar data waardoor de business op dit gebied niet meer afhankelijk is van de IT. Splunk stelt de business in staat om zelf antwoorden te vinden op data vraagstukken waardoor IT meer tijd overhoudt voor nieuwe innovaties.   

Meer informatie: download Modernize Your Legacy IT with Predictive Analysis en ontdek hoe je in een notendop kunt schakelen naar voorspellende IT.

Splunk:‘The Data-to-Everything Platform’ 

Splunkontsluit machine data zodat iedereenbinnen een organisatiede data kan gebruiken voor haar vraagstukken.Het is een singlegeïntegreerdplatform dat organisaties de mogelijkheid geeft om data uit verschillendesystemente verkrijgen(vaak met ongestructureerde formaten)enbrengt dit samen op een manier waardoor verschillende personen binnen de organisatievragen kunnen stellen aan dezelfde data.Naast datSplunkrealtimeinzichtkan geven in alle ketenskan het ookrealtimeinzicht geven in wanneer erverstoringen of bedreigingenplaats vinden. Deze worden direct gedetecteerd doorSplunkwaarbij ook de oorzaak directgeïdentificeerdkan worden.MetSplunkwordt er dus sneller achter de oorzaak gekomen waardoor er actie genomen kan worden voordat het de organisatie raakt.

Leestip: Hoe proactief te werk gaan de informatieveiligheid kan redden

Leestip: Het verbeteren van de Root Cause Analysis

Benieuwd naar meer?

Download The Essential Guide to Security en leer alles wat je moet weten over hoe je innovatieve technologie op de juiste manier toepast op je operations en security laag. Wil je in contact komen met een expert? Neem dan contact op voor een vrijblijvend consult.

GLO &

Snel veranderend stakeholdergedrag leidt tot IT delivery gap 

Ontdek meer over ons aanbod

Contact

T: 030 7600 456
F: 030 7600 459
E: info@glo-integration.com

Kom bij ons langs

Computerweg 1
3542 DP Utrecht
Nederland