De transformatie van een ESB-monoliet naar een composable integratielandschap

Hoe breng je een complexe organisatie naar modern API-first denken? En hoe zorg je ervoor dat er standaardisatie komt in een groot point-to-point ESB landschap? Voor deze klant deden wij het – en zorgden we ervoor dat het werk makkelijker en sneller kan worden gedaan!

Over de afgelopen 15 jaar heeft er een enorme shift plaatsgevonden in hoe organisaties de rol van integratie zien. Waar het in het Service-Oriented Architecture (SOA) tijdperk vooral gezien werd als een ontastbare kostenpost, staat het strategisch inzetten van het integratieplatform nu in de top 5 agenda items van de CIO. Bij GLO Integration helpen we onze klanten graag om deze transformatie succesvol te doorlopen. Van webservices naar API’s, van point-to-point koppelingen naar een composableintegratielandschap en van ESB naar Enterprise iPaaS.

De klant

Eén van onze klanten is een publieke dienstverlener die wettelijke taken uitvoert. Het bedrijf heeft meer dan 1200 medewerkers en zorgt voor 1,5 miljoen klanten met informatie en persoonlijke dienstverlening.

Voor wie is deze case interessant:

  • Voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe je een organisatie van het ‘traditionele’ ESB denken naar het moderne API-first denken brengt
  • Voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe wij een volledig integratieteam hebben opgezet bij een klant
  • Voor mensen die geïnteresseerd zijn in hoe wij in een groot point-to-point ESB landschap standaardisatie hebben doorgevoerd

Onze uitdaging

Halverwege 2018 begonnen wij bij deze klant met consultancy. Middleware werd al een aantal jaar gebruikt, maar voldeed niet aan de verwachtingen van de organisatie. De ESB” werd gezien als onbetrouwbaar en problematisch. Van vrijwel de gehele omgeving ontbrak documentatie. De koppelingen waren opgezet als point-to-point koppelingen, waardoor aanpassingen op bestaande koppelingen veel tijd kostten. Ook het opleveren van nieuwe koppelingen duurde te lang en zorgde voor vertraging in projecten.

Aan ons de taak om een goed functionerend integratieplatform op te zetten. Dit kan namelijk een substantiële meerwaarde leveren aan een complexe organisatie.

Het integratieteam bestond, voordat wij aan de slag gingen, uit een klein aantal mensen. Zij waren belast met het ontwikkelen, beheren én testen van alle API-implementaties. Veel bestaande implementaties waren ontwikkeld door mensen die niet langer bij het team hoorden. Een nieuw team van GLO-ontwikkelaars – in combinatie met een aantal interne medewerkers – werd opgetuigd. Als werkmethodiek werd gestart met het gebruik van agile scrum.

De oplossing: controle krijgen

Keywords: Development Templates en Guidelines, CI/CD, Monoliet naar 3 lagen model

  • Standaarden & Best Practices: De eerste stap die wij hebben gezet is het opzetten van standaarden. Denk hierbij aan een fundering om het integratieplatform op te zetten. De standaarden en best practices worden vastgelegd in documentatie en de Anypoint Exchange. Voor nieuwe applicaties is bijvoorbeeld een Standaard Development Template gemaakt, zodat al het nieuw ontwikkelde werk vergelijkbaar is. Zo wordt er afgesproken dat alle nieuwe endpoints REST zijn met een goede basepath opbouw. De template bevat een fundering voor de verdeling van de flows en een standaard voor de foutafhandeling.
  • CI/CD (Continuous Integration/Continuous Development): Ook werd er een CI/CD straat ingericht om controle te krijgen over alle assets. Door deze bouwstraat wordt inzichtelijk welke versie van de applicatie draait op welke omgeving. Het geeft ook controle over het uitrollen van de applicaties naar productie. Bovendien vermindert de bouwstraat de complexiteit van het geheel.

De oplossing: Runtime Upgrades en API-led connectivity

  • Runtime migratie: De runtime versie van de bestaande applicaties was sterk verouderd. Hiervoor is een migratietraject gestart. De voornaamste applicatie was een enorme monoliet met tientallen endpoints, waarvan niet duidelijk was welke wel en niet gebruikt werden. Het eerste ontwikkelproject waarmee we begonnen, was het ontleden van deze monoliet. We ontwikkelden losse, hanteerbare services volgens de nieuwe standaarden in een geüpdatete versie van de runtime.
  • API-Led Connectivity: Nieuwe applicaties worden ontwikkeld volgens het drielagen model (API-Led). Gebruik van het model is een verbeterde architectuur. Dit zorgt voor API implementaties die herbruikbaar zijn, waarbij ook alsnog de mogelijkheid is voor het gewenste maatwerk. Losgekoppelde services zorgen voor meer wendbaarheid als achterliggende systemen vervangen worden. Het integratieteam kan hiermee sneller en voorspelbaarder leveren. Het loskoppelen van de services zorgt voor beter inzicht in het gebruik van de applicaties en helpt bij het beheer van het platform. Bij de ontwikkeling van eerdere applicaties werd geen rekening gehouden met beheer van het platform.

De oplossing: Monitoring & logging met Splunk

  • Data modellen: Voor deze klant hebben wij volledig nieuwe API-implementaties ontwikkeld. Deze voldoen aan aangescherpte eisen en standaarden. Hiervoor maken wij gebruik van een Logisch Data Model (LDM) dat voor integratie is uitgewerkt in een Common Message Model (CMM). Het opzetten en in gebruik nemen van deze data modellen zijn een fundament voor het opbouwen van een uitgebreid integratieplatform. Doordat er afspraken zijn over hoe de data eruit ziet als het gecommuniceerd wordt, verloopt de communicatie soepeler.
  • Logging: Ook is er een standaard gemaakt voor de logging. Voor de implementatie is er een apart logger component gemaakt waarin de logging standaard volledig is verwerkt. De logs worden ingelezen door Splunk, zodat het proces goed te volgen is. Het gebruik van Splunk heeft voor het eerst goed inzicht gegeven in de werking van het integratieplatform binnen de organisatie. Doordat het integratieplatform gebruikt wo rdt in veel verschillende processen geeft de logging van het platform ook veel inzicht over de werking van backend systemen.

Resultaat

In de afgelopen 2 jaar heeft het team meer dan 150 APIs ontwikkeld, waarin het opbouwen van een composableIT landschap voorop stond. Het kleine projectteam van integratie is enorm uitgebreid met nieuwe ontwikkelaars (van GLO) en testers, om de deadline te kunnen halen.

Tegen het einde van het jaar gingen de eerste koppelingen live. Hierdoor ontstond er behoefte aan beheer op de draaiende applicaties. Hiervoor worden nieuwe medewerkers aangenomen die zich bezig gaan houden met de operations. Door de nieuwe opzet van de applicaties op basis van de fundamentele standaarden kunnen de beheerders de operatie makkelijk draaiende houden. De beschikbaarheid van logging in Splunk zorgt er bovendien voor dat er minder tijd nodig is voor het analyseren van productie issues.

GLO &

De transformatie van een ESB-monoliet naar een composable integratielandschap

Ontdek meer over ons aanbod

Contact

T: 030 7600 456
F: 030 7600 459
E: info@glo-integration.com

Kom bij ons langs

Computerweg 1
3542 DP Utrecht
Nederland