Je beheer intern houden of juist uitbesteden? 

Je beheer intern houden of juist uitbesteden? 

Datum: 30 juni 2021
Geschreven door: Dan Nguyen

Er zijn door de jaren heen ontzettend veel verschillende vormen van IT ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan IoT, mobile, cloud, big data en SaaS. Organisaties streven er dan ook naar om continu mee te gaan met al deze digitale veranderingen, zodat zij kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen en wensen van klanten. Het meegaan met deze digitale veranderingen is een uitdaging. Wat men echter soms vergeet is dat het bijhouden van het groeiende, en daardoor steeds complexer wordende, IT-landschap onderhouden dient te worden om ervoor te zorgen dat nieuwe projecten kunnen landen in een stabiele omgeving.  

Niet de juiste capaciteit in huis

Organisaties kiezen er bijvoorbeeld voor om geen nieuw beheerteam op te stellen en deze werkzaamheden onder te verdelen bij hun developers. Hierdoor zie je vaak in de werkelijkheid dat er vertraging in de ontwikkelwerkzaamheden ontstaat doordat het beheer te veel tijd en aandacht vergt. Of andersom. Dat er te veel druk staat aan de development kant, waardoor problemen binnen het IT landschap niet op tijd worden gesignaleerd of worden opgelost. Hierdoor bestaat het gevaar dat belangrijke processen stil komen te liggen. Kortom, het wordt hierbij vaak moeilijk om aan de verwachtingen van allebei de kanten te voldoen. 

Beheer kan ook buiten kantoortijden plaatsvinden. Kijk bijvoorbeeld naar de retail industrie waarbij het beheer in zowel de weekenden als avonden doorgaat. Lang niet alle organisaties hebben een groot genoeg beheer team om gezond stand-by te kunnen staan in het weekend of avond om issues direct op te pakken. Gezien de impact die het lopen van beheer buiten kantoortijden heeft op het privéleven van de beheerder, dient tevens sterk rekening gehouden te worden met de grootte, complexiteit en stabiliteit van de omgeving bij het definiëren van de beheer poule. Het team dient voldoende groot te zijn om genoeg rustperiodes tussen diensten te realiseren.  

Omdat het welzijn van de beheermedewerkers voorop staat, is het belangrijk stand-by beheertaken zoveel mogelijk te voorkomen of te verlichten. Dit geldt ook voor externe beheer-medewerkers. Doordat een extern beheerteam vaak de juiste technische kennis heeft met voldoende capaciteit, kunnen kwalitatief goede processen worden opgezet. Op deze manier vermindert het aantal issues tijdens 24/7 beheer en zijn eventuele problemen sneller op te lossen.

Niet de juiste kennis in huis

Naarmate de IT omgeving groeit en er steeds meer verschillende systemen en applicaties worden gebruikt, wordt het steeds lastiger voor de interne beheerders om kennis van alle systemen/applicaties te hebben en te behouden. Dit betekent dat het ook moeilijker wordt om alle technische kennis in huis te behouden. Zodoende zie je dat organisaties functioneel beheer in huis houden en technisch beheer uitbesteden.   

Integratie beheer 

Wanneer het integratie beheer niet op de juiste manier is ingericht en wordt uitgevoerd kan dit zowel technische als business impact tot gevolg hebben. Ook als een gehele of een gedeelte van een (kritische) integratie keten niet of substantieel verminderd beschikbaar is om data te verwerken, kunnen uiteindelijk de business processen hieronder lijden. Denk bijvoorbeeld weer aan de retail industrie. Een issue in het orderproces kan betekenen dat niet alle orders meer doorkomen. Hierdoor kunnen bestellingen die door klanten worden gedaan niet of niet goed meer aankomen bij de retailer, waardoor omzet zal worden misgelopen.   

De gewenste situatie is om het integratie beheer op de juiste manier in te richten en ervoor te zorgen dat er zowel kennis is van het platform, applicaties, integratie best practices, integratie visie en methodes als ervaring met andere beheer klanten. Dit zal het risico verminderen dat kritische processen stil komen te liggen. Wanneer dit toch gebeurt zal dit snel opgelost kunnen worden gezien de juiste kennis beschikbaar is.

Voordelen van uitbesteding

Over de juiste technische kennis beschikken kan zowel intern als extern. Aan het uitbesteden van een beheerdienst zitten een aantal voordelen vast: 

  • Door het beheer uit te besteden is er meer tijd om te focussen op nieuwe business initiatieven en innovaties 
  • Developers kunnen zich volledig focussen op de ontwikkelwerkzaamheden om projecten tijdig op te leveren  
  • Eigen medewerkers hoeven geen avonden en weekenden stand-by te staan voor beheer werkzaamheden, wat resulteert in een hogere tevredenheid en meer werkplezier 
  • Door met een partij in zee te gaan die beschikt over de juiste technische kennis worden problemen en incidenten sneller opgepakt, waardoor kritische processen minder tot geen gevaar lopen
  • Doordat de continuïteit van kritische bedrijfsprocessen wordt verzorgd zal dit uiteindelijk resulteren in kostenbesparing en omzetverhoging 

Op zoek naar een beheersorganisatie?

Binnen GLO Integration bieden we onze beheerservice “Managed Services” aan waarbij we de klant ontzorgen op het gebied van MuleSoft technisch platform- en applicatiebeheer. Onze klanten vertrouwen op ons voor het waarborgen van de continuïteit, zodat zij zich kunnen focussen op het innoveren van hun business.

Wil je meer weten over deze service? Lees hier meer over op deze pagina of download onze brochure.

GLO &

Je beheer intern houden of juist uitbesteden? 

Ontdek meer over ons aanbod

Contact

T: 030 7600 456
F: 030 7600 459
E: info@glo-integration.com

Kom bij ons langs

Computerweg 1
3542 DP Utrecht
Nederland