Interview: Yvo, Head of Managed Services

Interview: Yvo, Head of Managed Services
Over waarom MuleSoft beheer cruciaal is voor business kritische processen

Datum: 15 juni 2021
Geschreven door: Stephanie Otto, Lan Tran

Als Head of Managed Services bij GLO Integration is Yvo eindverantwoordelijke voor het MuleSoft beheer tak van GLO Integration. Echter naast deze rol is hij ook nog vaak in het veld te vinden als o.a. Lead Integratie Specialist om samen met de klant te werken aan de maturity van hun omgeving. Naast zijn passie voor techniek is hij een grote liefhebber van muziek, bespeelt diverse instrumenten en zit hij in een band.

Onze missie luidt: “GLO Integration vormt voor al haar klanten een strategisch partner, waarbij we zowel op technisch, business als organisatorisch vlak een kennis- en competentiecentrum zijn op het gebied van IT integratie.” Hoe vervult GLO de rol van strategisch partner? 

Wij helpen onze klanten om op een hoger niveau na te denken over integratie, om integratie op de strategische roadmap van de klant te zetten. Wat is de business meerwaarde? Wat doet het voor een organisatie om integratie goed en schaalbaar in te zetten? Wij helpen om mee te denken op business niveau. Wat brengt het voor de business? Het kan lastig zijn dat te vertalen, omdat integratie een heel technisch onderwerp is. Ook denken we mee op architectuur niveau of zelfs enterprise-architectuur niveau. Hoe zou integratie gepositioneerd moeten worden om het zo effectief mogelijk in te kunnen zetten? Hoe kan het zoveel mogelijk waarde gaan opleveren? Uiteindelijk zit de waarde op lange termijn in het veel gemakkelijker en eenvoudiger schalen in de business. Omdat we op een veel hoger niveau opereren, kunnen we onze klanten daarin meenemen. We kunnen dit daadwerkelijk in de implementatie terug laten komen, zodat onze klanten integratie op een robuuste en toekomstgerichte manier inzetten.

IT beheer wordt door veel bedrijven gezien als een noodzakelijk kwaad, terwijl het juist een businessversneller is. Beheer wordt uit handen gegeven, zodat de organisatie zich kan richten op andere projecten en innovatie. Voor welke uitdagingen komen klanten te staan wanneer ze het beheer zelf uitvoeren? En wat is de implicatie van deze uitdagingen? 

Het begint met een project. Het kan zijn dat een organisatie  een legacy platform heeft, een ESB-oplossing met meer een SOA-gedachte en nu door ontwikkelt naar een API-platform. Het kan zijn dat integratie nieuw is, omdat  je business gegroeid is en integratie de logische vervolgstap is. Na developing worden alle projecten snel opgeleverd. Op een hele hoge snelheid wordt veel ontwikkeld, integratie moet snel live. Hierbij ontbreken vaak standaarden en richtlijnen. Iedereen ontwikkelt op best effort. Er wordt niet nagedacht over de periode na de ontwikkeling. Wie gaat dit beheren? Wie gaat er een oogje in het zeil houden als straks alles stil staat te zoemen in een hoekje? Hier moet je vooraf al over nadenken. Hoe gaan we dit designen, zodat het straks goed te beheren is? In dit design wil je meenemen hoe je met fouten omgaat. Wie wordt eventueel genotificeerd? Moeten er handelingen uitgevoerd worden? Kunnen we het gewoon opnieuw aanbieden? Hoe ziet dat er dan uit? En wie doet het? Dit zijn vraagstukken waar vooraf over nagedacht zou moeten worden en waar processen voor ingericht moeten zijn. Dit vereist een kennis en maturity van je landschap, van je design-denken, maar ook van pro-activiteit achteraf om dit daadwerkelijk uit te voeren. Maar ook hier iedereen verantwoordelijk te kunnen houden om die zaken uit te voeren.

Wat zijn redenen voor klanten om een externe beheersdienst af te nemen? 

Beheer is eigenlijk een vak apart. Er is kennis en ervaring nodig om beheer goed in te kunnen vullen. Dit is wat wij  kunnen bieden. We hebben gecertificeerde kennis en veel ervaring met verschillende integratie omgevingen. Wij weten hoe je adequaat moet handelen wanneer er issues zijn met het integratie platform. Een belangrijk onderdeel is rolmodel dienstverlening. Wat is nodig om beheer goed uit te kunnen voeren? SLA’s moeten waterdicht zijn. Wat meten we? Wat meten we niet? Wat zit in de dienstverlening? Wie pakt wat op? Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Op deze manier is altijd duidelijk wie wanneer benaderd kan worden en wat je van elkaar kunt verwachten. Ook documentatie is belangrijk. Wie heeft welke informatie voor handen? Hoe zit het landschap in elkaar? Als partner zijn wij heel streng in documentatie. Als alles juist is gedocumenteerd, is alle informatie beschikbaar om issues op te kunnen lossen. Je bent dan niet afhankelijk van de ontwikkelaar die ‘s avonds laat niet bereikbaar is, of de oud-collega die nu ergens anders werkt.

Wij vinden het belangrijk dat onze klant ons kan vertrouwen op het waarborgen van de continuïteit, zodat zij zich kunnen focussen op het innoveren van hun business. Hoe cruciaal is de continuïteit van de business?  

Een heel goed voorbeeld hiervan is de webshop. De webshop is geïntegreerd via een  integratieplatform naar meerdere system of records, zoals de voorraad, klantgegevens, het order management systeem, misschien zelfs warehousing. Het is niet meer zo vanzelfsprekend dat een website zijn eigen backend heeft en op 1 ERP koppelt. De website interacteert met verschillende systemen, dus zet je een integratieplatform in. Het integratieplatform is verantwoordelijk voor de continuïteit van de business. Als het integratieplatform niet presteert of niet reliable is, betekent dit letterlijk gemiste orders of klanten. Dit is direct terug te zien in de business. Als je je beheer goed inricht, kun je er altijd voor zorgen dat er continuïteit is.

Wanneer klanten kiezen voor extern beheer, wat zijn dan hun business uitkomsten? Kun je een voorbeeld geven? 

Het compleet ontzorgd zijn. Geen zorgen over hoe de operatie loopt. Volgens onderzoek van Gartner gaat zo’n 80% van de capaciteit naar het beheer. Dat is eigenlijk heel zonde voor de bedrijfsontwikkeling. Als 80% van de IT-afdeling zich bezig houdt met het overeind houden van wat al gebouwd is, betekent dit dat je niet door kunt groeien. Op een gegeven moment zit je dan vast in wat er al is. Eigenlijk wil je deze verhouding omdraaien: 80% richt zich op ontwikkelen, 20% richt zich op beheer. Misschien zelfs minder! Dit kan een uitkomst zijn als de inrichting juist en compleet is. Als alles goed in elkaar zit en de verwachtingen helder zijn, hoeft de klant daar niet over na te denken en kan hij of zij zich focussen op de ontwikkeling van hun business en IT.

Waar ben je zelf het meest trots op? 

We hebben veel aandacht, tijd en energie gestoken in onze dienstverleningen. We hebben al veel kunnen ontwikkelen. Wat zijn de best practices? Wat zijn de beste processen voor onze klanten op het gebied van integratie? We kunnen nieuwe klanten relatief snel onboarden, omdat we zoveel mogelijk werken met standaard processen en templates. In meerdere sessies behandelen we de SLA’s. We hanteren ook een DAP, waarin we duiken in de details van de processen. We maken onze SLA’s zo compleet mogelijk om ervoor te zorgen dat we meteen aan de slag kunnen. Geen getouwtrek over contracten en onduidelijkheden, maar snel tot de essentie komen: we willen de omgeving gaan beheren. Het is compleet. Het is duidelijk. We kunnen er snel aan beginnen. Ik ben er heel trots op dat we die kracht zo goed ontwikkeld hebben. We kunnen heel snel met een nieuwe klant aan de slag gaan.

Waar heb je zelf echt verschil kunnen maken?  

Ik heb aan verschillende kanten van de tafel gezeten. Ik heb bij klanten ontwikkeld, ik heb klanten advies gegeven, ik heb audits gedaan, solution architectuur gedaan… Ik heb daar veel van geleerd. Hoe hebben klanten het ingericht? Wat zijn de wensen? Hoe reageert de business op integratie? Kan het daadwerkelijk ingericht worden? Wat zijn goede patronen? Natuurlijk is niet alles in één keer goed gegaan, maar daar heb ik veel lering uit getrokken. Je leert hoe je iets kunt verbeteren, en dit neem je mee naar andere projecten. Hierdoor krijg je een beheer-mindset: Hoe kan ik dit project inrichten zodat er zo min mogelijk beheerswerkzaamheden uit voortkomen? Hoe kunnen we dit zo robuust mogelijk opzetten? Ik denk dat dát, die ervaringen in combinatie met beheer, heel goed heeft geholpen om tot het punt te komen waarop we het beste advies kunnen geven aan onze klanten. Het voorstellen van processen die meteen goed aansluiten op de wensen van de klanten. Snel kunnen beginnen met de samenwerking. Beheer gaat vaak niet om het opstellen van nieuwe functies of nieuwe stromen, maar vooral om het stabiel houden en het goed inrichten van wat er is.

Wat zijn de succesfactoren van Managed Services? Waarom kiezen klanten voor GLO? 

Ik denk het partnerschap an sich. Wij willen niet optreden als een leverancier, maar als een partner. Wij willen meedenken en meewerken aan het succes van de klant. Niet alleen succes op het integratievlak, maar ook in de business en in IT als geheel. Onze mindset is: Alles is mogelijk, niets te gek. We gaan samen met de klant op zoek naar de beste oplossing. Wat kunnen wij bieden en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het op deze manier kunnen inrichten? Wij kunnen een voorstel doen, maar de klant heeft zelf ook een visie, een wens of misschien een aantal beperkingen. We weten dat één maat niet iedereen past. Als partner denken we graag mee. Soms betekent dit een stapje verder, soms een stapje terug. Het geeft een goed gevoel als we een klant op weg hebben kunnen helpen. Als we hen hebben kunnen educeren over integratievraagstukken. Hoe mooi is het eigenlijk als een klant zo is gegroeid dat ze het uiteindelijk zelf over kunnen nemen?

 

GLO &

Interview: Yvo, Head of Managed Services

Ontdek meer over ons aanbod

Contact

T: 030 7600 456
F: 030 7600 459
E: info@glo-integration.com

Kom bij ons langs

Computerweg 1
3542 DP Utrecht
Nederland