Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website wordt met uiterste zorg samengesteld waarbij GLO Integration deze zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden en tarieven kunnen aan verandering onderhevig zijn. GLO Integration aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan GLO Integration en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

GLO Integration is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of www.glo-integration.com door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.